Умови прийому дітей

   Умови прийому дітей Відповідно до пункту 6 Положення "Про дошкільний навчальний заклад", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 та згідно з листом МОНмолодьспорту "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу" від 25.05.2011 року № 1/9-389 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі таких документів:

• заява батьків або осіб, які їх замінюють;

• медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

• довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

• свідоцтво про народження;

• висновок психолого-медико-педагогічної консультації (для прийому дітей до групи компенсуючого типу).

   Відповідно до пункту 7 Положення № 305 під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу завідувач ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють зі статутом дошкільного закладу, Положення про ДНЗ та іншими документами, що регламентують його діяльність. Пунктом 5 статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" передбачено, що батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50 % від вартості харчування на день. Плата за харчування дітей вноситься до банківських установ щомісяця, не пізніше терміну, вказаного в квитанції. Перерахунок сплаченої квитанції за дні, які дитина не відвідувала дошкільний заклад, здійснюється в наступному місяці. Батьки зобов’язані звітуватись про сплату перед вихователями протягом трьох днів.

    Оформлені належним чином вищевказані документи є підставою для зарахування дитини до дошкільного заклад

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільнмй навчальний заклад, діти можуть відвідувати дошкільний навчальний заклад з різним режимом перебування. У ДНЗ №36 створені групи короткотривалого перебування «Разом з мамою» для дітей віком від 2-х років. Прийом дітей здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі заяви батьків  за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Дітей зараховують до спискового складу у журнал обліку щоденного відвідування. Організація навчально-виховної діяльності у таких групах здійснюється відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України «Організація та зміст навчально-виховного процесу» №1/9-306.

Цілями і завданнями такої роботи є:

- збереження мережі дошкільних навчальних закладів в умовах соціально-економічної кризи;

- забезпечення найбільш повного, бажано стовідсоткового охоплення дітей дошкільною освітою;

- об'єднання  зусиль дошкільного навчального закладу, середньої школи і родини у зміцненні здоров'я, розвитку, вихованні і навчанні дітей дошкільного віку;

- створення умов для неперервності освіти, дотримання принципів перспективності, наступності, спадкоємності, готовності між дошкільною і початковою ланками.

 

Перебування дітей в короткотривалих групах  безкоштовне.