Однією з  форм освітньої роботи з дітьми – є музичні заняття, в ході яких здійснюється систематичне, цілеспрямоване і всебічне виховання дошкільнят, відбувається формування музичних здібностей кожної дитини. 
Заняття включають чергування різних видів діяльності: (вхід, вітання, музично ритмічні вправи, слухання музики, розвиток слуху і голосу, спів, гра на дитячих музичних інструментах, ознайомлення з елементами музичної грамоти, музично дидактичні ігри, рухливі ігри, танці, хороводи, і т.д.). Забезпечуючи тим самим різнобічні розвиток музичних здібностей дітей. Музичні заняття сприяють вихованню впливів багатьох позитивних якостей на формування особистості дитини. Об'єднують дітей загальними радісними діями, вчать культурі поведінки, вимагають певної зосередженості, прояви розумових зусиль, ініціативи і творчості.
Музичні заняття в дитячому садку впливають на формування особистості дитини на інші форми організації дітей. Самостійна музична діяльностей дітей буде активніше на основі знань, умінь, навичок, набутих на заняттях. Свята, розваги, дозвілля пройдуть успішніше, цікавіше, якщо вивчені на заняттях пісні, танці, хороводи, ігри діти виконують виразно і невимушено.

Про роль музики в повсякденному житті хочу підкреслити особливо. Музичне виховання особистості дитини особливо здійснюється на святах і розвагах. Розвага є важливим засобом поглиблення на всебічний розвиток і формування особистості дошкільників, сприяє прояву позитивних якостей особистості дитини, підвищує зацікавленість, активність дітей до всього, що пропонується їм, допомагає також створити радісну атмосферу, сприяє формуванню у дітей позитивних якостей, емоцій, розширює сферу їх почуттів, долучає до колективних переживань, розвиває ініціативу, творчу вигадку. Систематичні проводяться розваги в дитячому садку збагачують життя дитини, сприяє формуванню більш повного і гармонійного їх розвитку.

Ранки в дитячому саду займають особливе місце в системі музичного виховання і формування особистості дитини. Вони поєднують у собі як засоби впливу різні види мистецтва і художньої діяльності.

Саме на ранках художня діяльність дітей різноманітна: урочисті ходи, перебудування, хороводи, спів, інсценівки, ігри, танці, виразне читання віршів, виконання музичних творів, яскраве, барвисте оформлення музичного залу, створює у дітей піднесений настрій, викликає емоційні почуття. Особливу роль на ранках грає музичне мистецтво. Володіючи великою силою емоційного впливу, це впливає на дітей і створює відповідні настрій: урочисто піднесений, спокійне, веселе. Музика на ранках поглиблює художні образи, поетичного тексту, викликає у дітей почуття співпереживання змісту пісні. На святах і розвагах діти займаються різними видами музичної діяльності. Діти виконують пісні, танцю, грають на дитячих музичних інструментах невеликими ансамблями, в музичні ігри, водять хороводи, а музичний репертуар на святах і розваги використовується досить різноманітно.


Музика в дитячому садку звучить не тільки на святах, на заняттях, але і в повсякденному житті дитячого саду. Музика, що супроводжує ранкову гімнастику, також фізкультурні заняття, активує дітей, значно підвищуючи якість виконуваних ними вправ, організовуючи колектив. Відомо, що звучання музичних творів впливає на працездатність серцево судинної, м'язової, дихальної систем організму. При виконання вправ з музичним супроводом поліпшується легенева вентиляція, збільшується амплітуда дихальних рухів. У цей же час можна говорити про розвиток у дітей музикальності, основних її композиторів емоційної чуйності, слуху. 
Дитина і тут вчитися сприймати музику, рухатись відповідно до її характером, засобами виразності. І так, використання музики на фізкультурних заняттях, ранковий гімнастики, впливає зміцненню організму і розвиток музикальності, надалі формуючи особистість дитини

Вплив музики на дошкільнят здійснюється також і в повсякденному житті дитячого саду. Використання музичних творів у години прийому дітей, дозвіль, на прогулянці, заняттях, збагачує дітей новими враженнями, що сприяє на формування розвитку самостійної творчої ініціативи. Вплив музики в повсякденному житті дітей в умовах дитячого саду визначається чітким керівництвом з боку вихователя, а також можливості, схильності та інтереси дітей, за допомогою музичного керівника і самостійно підбирають музичний репертуар, припускаючи включення його в різні моменти життя дитини. Розглянемо, деякі можливості впливу музики в години дозвілля, під час ігор дітей, на прогулянках, в умовах різних заняттях, пов'язаних з мистецькою діяльністю дітей.

У вільний від заняття час діти часто повтроюють ігри, в яких вплив музики відводиться значна роль. Наприклад, граючи в «концерт», «музичні заняття», «день народження», діти згадують і виконують музичні твори, танці, хороводи, імпровізують, складають власні пісеньки, підбираючи їх на металофоні або інших музичних інструментах. Також на дітей впливають музично дидактичні ігри, які розвивають музичних слух, творчі здібності дитини, допомагають у грою формі засвоїти елементи нотної грамоти. Музично дидактичні посібники, які впливають на особистість дитини комплексно, викликають у нього зорову, слухову, рухову активність, тим самим, розширюючи музичне сприйняття в цілому. Наприклад, музично дидактична гра «Пісня, танець, марш», де діти сприймають бадьору, веселу, рухливу, енергійно музику, чітко і ритмічно ходять під неї, визначають жанр музично твору за допомогою картинок символів.

Музика надає свій виховний вплив і впливає і під час прогулянок дітей, стимулюючи їх активність, самостійність, викликаючи різні емоційні переживання, створюючи гарний настрій, оживляючи накопичені враження. Найбільш підходящим для музичних проявів дітей на прогулянках є літній період. У цей час на ділянках організовуються цікаві ігри. Діти можуть самостійно або разом з вихователем співати улюблені ними пісні, водити хороводи. Успіх всієї цієї роботи багато в чому залежить від вихователя, від встановлення тісного контакту в роботі вихователя та музичного керівника. На заняттях з ознайомлення з художньою літературою, образотворчої діяльністю, вплив музики, також може знайти широке застосування.